ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ,มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการ ด้านการบริหารพื้นที่เช่า 5-10 ปี ในธุรกิจศูนย์การค้า Community Mall ,Shopping Mall ,มี Connection กับผู้ประกอบการร้านค้า Retaling ต่างๆ ที่สามารถนำมาลงพื้นที่ "นัมเบอร์วันมาร์เก็ตได้",มีทักษะในการบริหารพื้นที่เช่า และกลยุทธ์กิจกรรมในการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • วางแผนกลยุทธ์ในการบริหาร-พัฒนาพื้นที่เช่า "นัมเบอร์วันมาร์เก็ต" ให้สามารถสร้างรายได้ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาพื้นที่ขายในโครงการให้มีศักยภาพ ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด - มีศักยภาพด้าน Connection กับผู้ประกอบการร้านค้า Retaling ต่างๆ ที่สามารถนำมาลงพื้นที่ "นัมเบอร์วันมาร์เก็ตได้"

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-38 ปี วุฒิปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ,มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารพื้นที่เช่าเพื่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจ Hyper Market & Shopping Mall 5 ปี ขึ้นไป ,มีทักษะในการจัดพื้นที่ส่งเสริมการขาย สร้าง Traffic ในพื้นที่ตลาดนัมเบอร์วันมาร์เก็ตให้เพิ่มขึ้น,มี Connection ที่ดีกับร้านค้าผู้ประกอบการชั้นนำ และหรือผู้ประกอบการใหม่ๆ สามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • บริหารพื้นที่เช่า (นัมเบอร์วันมาร์เก็ต) (นัมเบอร์วันพลาซ่า) ให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด , วางแผนการจัดพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มรายได้ สร้าง TRAFFIC ในพื้นที่เช่า , พัฒนาพื้นที่เช่า และผู้ประกอบการร้านค้าให้มีศักยภาพ ทันสมัย สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ตลอดจนสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ในให้ตลาดได้

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประสานงาน อำนวยความสะดวกการจัดกิจกรมภายในโครงการ "นัมเบอร์วันมาร์เก็ต" - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 2 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบระเบียบล็อค/แผงผู้เช่าร้านค้า (นัมเบอร์วัน มาร์เก็ต) - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความพร้อมของพื้นที่ในการให้บริการลูกค้า - รับผิดชอบจดมิเตอร์น้ำ-ไฟ แผงตลาดและร้านค้าภายในโครงการประจำเดือน - ดูแลพื้นการทำความสะอาดของพนักงานทำงานความสะอาดตามจุดต่างๆ - ส่งมอบเอกสารใบแจ้งการชำระเงินให้ลูกค้าหน้าพื้นที่ พร้อมสามารถอธิบายข้อมูลระเบียบต่างๆให้ผู้เช่าทราบ และปฏิบัติด้วยความเข้าใจที่ดี - รับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆ จากลูกค้าผู้เช่าแผง/ร้านค้า

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี วุฒิ วศบ. คอบ. อสบ.ทลบ. วทบ. สาขาโยธา,เทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ตรงด้านการสอบคุณภาพการก่อสร้างบ้าน QC .โครงการบ้านจัดสรร 3 ปี ขึ้นไป ,มีทักษะด้านงานตรวจสอบงานสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ กำแพงกันดิน รั้วโครงการ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดูแลควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัท ในโครงการ BLUE LAGOON 2 บางนา-วงแหวน, iField Bangna,THE ONE bangna,THE ONE life bangna และโครงการคุณภาพที่กำลังพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในนาม บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 2 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 30-38 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา), มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ (โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ระดับมูลค่าต่อหลัง 20 ล้านบาท ขึ้นไป) 3-5 ปี, บุคลิกภาพดี มีศิลปะในการเจรจาโน้มน้าวตลอดจน Skill ในการนำเสนอโครงการ และปิดการขายที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการได้, มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • 1. ศึกษาและเตรียมข้อมูลสนับสนุนงานขาย และให้คําปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ 2. นำเสนอข้อมูล ให้คำปรึกษา พาลูกค้าที่สนใจเยี่ยมชมโครงการบ้านระดับ super luxury มูลค่าเริ่มต้น 20 ล้านบาทต่อหลัง 3. ดูแลยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขายและโอนที่มีประสิทธิภาพ 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสการขายในอนาคต 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ประจำโครงการ THE ONE Signature บางนา-พระราม 9) โครงการคุณภาพโดย บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ,มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป, บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี,มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในในโครงการ - บริหารงานความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกบ้าน ตลอดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ - รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ ดูแล พัฒนาสภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน - สื่อสารและทำความเข้าใจกับทีมงานถึงวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน วิธีการป้องกันปัญหาหรือข้อร้องเรียน และระงับไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเดิมซ้ำอีก

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • (ดูแลปฏิบัติงานโครงการ The One Signature / The One Life Bangna) -งานบริการหลังการขาย หรือรับข้อร้องเรียนจากลูกบ้าน/ผู้ซื้อ เพื่อแก้ไขงานบ้าน -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง -ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา โยธา, ก่อสร้าง มีประสบการณ์วิศวกร/โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรหรืองานบริการหลังการขาย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป สามารถตรวจสอบคุณภาพบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและแบบที่กำหนด มีความรู้และทักษะการตรวจคุณภาพบ้านตามมาตรฐานงานก่อสร้าง อ่านแบบก่อสร้างได้ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน