ประวัติความเป็นมา ของบริษัทกลุ่มนัมเบอร์วัน

เมื่อปี พ.ศ. 2536 คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ประธานกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ได้ร่วมกับ พลตำรวจโทกริช ปัจฉิมสวัสดิ์ บริจาคที่ดิน เนื้อที่ 165 ไร่ ให้กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาหรือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง2 ด้วยเล็งเห็นว่า “การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานให้ สังคมไทยมีคุณภาพดี” และจากการ ที่เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีนักศึกษา และประชาชนอยู่อาศัย หนาแน่นใน เขตพื้นที่ประเวศ แต่ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่จำเป็น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน คุณสุกัญญา สุวรรณนภาศรี และ คุณสุธรรม สุวรรณนภาศรี จึงได้มุ่งมั่นสู่การพัฒนาโครงการเพื่อสร้าง สิ่งอำนวย ความสะดวกในการรองรับการเติบโตและขยายตัวของชุมชน  ซึ่งประกอบไปด้วย ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2, นัมเบอร์วัน พลาซ่า นัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ และ เลควิวสปอร์ตคลับ

ต่อมา กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วันได้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน จึงเป็นที่มาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในย่านบางนา-วงแหวน โดยการขายบ้านจัดสรรที่มีคุณภาพ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ฯลฯ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด บ้านที่อบอุ่นที่สุด ให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยระบบสาธารณูปโภคพร้อมสรรพ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม โครงการที่ผ่านมา อาทิ โครงการบลูลากูน โครงการเฮชทูโอ โครงการนัมเบอร์วันทาว์นโฮม โครงการเลควิวพาร์ค และโครงการปัจจุบัน อาทิ โครงการบลูลากูน2 โครงการไอฟีลบางนา และโครงการเดอะวัน บางนา