ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1. ออกแบบพัฒนา Application เพื่อการยกระดับกระบวนการทำงานของธุรกิจองค์กร 2. ประสานงานกับฝ่ายอื่น เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและพัฒนาระบบ 3. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบ ERP 4. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python, PHP, C++ 5. มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล SQL , PostgreSQL

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงประจำนัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ งานดูแลเครื่องปรับอากาศ ถอดล้าง บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพักให้กับลูกค้าผู้เช่านัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 0 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  เลควิวสปอร์ตคลับ ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โทร.02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ดูแลบำรุงรักษา รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้สวยงาม - ตัดหญ้า - กวาดถนน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 4 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ควบคุมดูแลประสานงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ รปภ.ให้มีประสิทธิภาพ - ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ งานอาคารสถานที่ต่างๆ - ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยภายในโครงการ ประสานงานตำรวจในพื้นที่ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ - ควบคุมดูแล ระบบจราจร ภายในโครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในเวลาปกติ และในช่วงการจัดงาน Event ต่างๆ - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อผู้บังคับบัญชา

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  จำนวน 2 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ดูแลควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัท ในโครงการ BLUE LAGOON 2 บางนา-วงแหวน, iField Bangna,THE ONE bangna,THE ONE life bangna และโครงการคุณภาพที่กำลังพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในนาม บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

  จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บ.นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จก. ถ.รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 02-740-9500 ต่อ 308


  คุณสมบัติผู้สมัคร


  หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน