ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

เลควิวสปอร์ตคลับ ถนนวงแหวนกาญจนภิเษก บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนน รามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนน รามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนน รามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

นัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ ถนนจักรเพชร (ปากคลองตลาด) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนน รามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนน รามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ถนน รามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


หน้าที่และรายละเอียดของงาน


เอกสารประกอบการสมัครงาน