ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนสะสมแต้มบุญ เติมรอยยิ้มเพื่อผู้ป่วยเอชไอวี – มะเร็ง

12 กรกฏาคม 2019

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ชวนผู้บริโภคสร้างบุญครั้งใหญ่ ผ่าน 2 กิจกรรมสะพานบุญ ร่วมต่อชีวิตผู้ป่วยเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากบิดามารดาที่รับการรักษาในวัดพระบาทน้ำพุ และสร้างโอกาสเติมเต็มรอยยิ้มเพื่อผู้ป่วยมะเร็งผ่านการบริจาคเส้นผม ซึ่งทางตลาดมีบริการตัดผมฟรี 

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 จัดกิจกรรมสะพานบุญ เชิญชวนลูกค้าสร้างผลบุญครั้งใหญ่ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเอาทุกวันที่ 16 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคมและกันยายน เป็นสะพานบุญเพื่อร่วมกันทำความดี โดยเปิดลานกิจกรรมตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ใจฟ้า” สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันในราคาถูก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางวัดผลิตขึ้น เพื่อนำรายได้หลังการจัดจำหน่ายส่งต่อให้วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่รอการรักษา และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยของบิดามารดารวมกว่า 2,000 คน ทั้งนี้สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอชไอวี และเชิญชวนท่านเข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากเจ้าคุณอลงกตในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น.

นอกจากนี้ ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ยังส่งต่อรอยยิ้มเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ในกิจกรรมตัดผมฟรี เริ่มกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 62 วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 62 และอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 62 เวลา 12.00 – 18.00 น. ซึ่งกิจกรรมนี้ ตลาดนัมเบอร์วันราม 2 จะรวบรวมเส้นผมเพื่อนำไปบริจาคทำวิกผมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ส่งต่อไปที่แผนกอายุรวิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยเส้นผมที่บริจาคต้องตรงสวย ไม่แห้งแตกปลาย มีความยาว 7 นิ้วขึ้นไป หากเส้นผมผ่านการทำเคมี ต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนถึงจะบริจาคได้ เน้นเส้นผมที่ผ่านการทำความสะอาดและถูกเป่าให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันเชื้อราที่อาจเกิดจากความชื้น ซึ่งจะไม่สามารถนำมาทำวิกผมสำหรับผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะให้ตลาดนัมเบอร์วันราม 2เป็นสะพานบุญในการเติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยมะเร็ง สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวันและเวลาข้างต้น หรือ โทร 02-740-9500