โครงการ"เปลี่ยนขวดพลาสติกให้เป็นบุญ" นำพลาสติกกว่า 30,000 ขวด สร้างผ้าไตรจีวรกว่า 450 ชุด

14 พฤษภาคม 2024

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วันและนัมเบอร์วันมาร์เก็ต ได้ทำการส่งมอบขวดน้ำพลาสติกให้กับวัดจากแดง ที่จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนขวดพลาสติก ให้เป็นบุญ" โดยมีจำนวนขวดน้ำพลาสติกที่ถูกบริจาคเข้าสู่โครงการมากกว่า 27,240 ขวด ผลจากความร่วมมือและจิตศรัทธาของผู้บริจาคทุกท่านในครั้งนี้ สามารถนำไปสู่การผลิตผ้าไตรจีวรกว่า 450 ชุดได้สำเร็จ ซึ่งผ้าไตรจีวรเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาประเพณีของพุทธศาสนาให้คงอยู่
.
นอกจากนี้โครงการ "เปลี่ยนขวดพลาสติก ให้เป็นบุญ" ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ผ่านการบริจาคขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้ว อีกทั้งโครงการที่เกิดขึ้นยังได้แสดงจุดยืนในการสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
.
การทำงานร่วมกันในโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะต้องเข้าสู่ระบบกำจัดขยะเท่านั้น แต่ยังเป็นการแปรรูปขวดพลาสติกที่ไม่ใช่แล้วให้กลายเป็นผ้าไตรจีวรที่มีคุณค่าและใช้งานได้จริง ผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการต่อยอดนี้เอง กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วันและนัมเบอร์วันมาร์เก็ตตั้งใจจะขยายโครงการนี้ออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่น การนำผ้าจีวรส่วนหนึ่งไปมอบแก่สถานชีวาภิบาล ในวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
.
กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วันและนัมเบอร์วันมาร์เก็ต ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต